මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 90 දක්වා ඉහලට

මෙරට තුළ සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 90 දක්වා ඉහල ගොස් තිබේ.

ඒ ඊයේ සිදු වූ කොරෝනා මරණ 03ත් සමඟයි.

එම මරණ පිළිබඳවිස්තර පහතින්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here