ඉන්දුනීසියාවේ රිච්ටර් මාපක 7.1ක භුකම්පනයක්

ඉන්දුනිසීයාවේ සුලවෙසි දුපත් ආසන්යේ රිච්ටර් මාපකයේ ඒකක 7.1ක ප්‍රභලත්වයෙන් යුත් භුකම්පනයක් සිදුව තිබේ.

එරට වේලාවෙන් ඊයේ(14) රාත්‍රී 10ට පමණ මෙය සිදුවී තිබෙන අතර ඒ හේතුවෙන් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක්ද නිකුත් කර ඇත.

මේ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සුනාමි අවධානමක් නොමැති බව අපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ඊයේ රාත්‍රී නිවේදනය කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here