තවත් කොවිඩ් මරණයක් වාර්තා වෙයි

මෙරට සිදු වූ 147 වන කොවිඩ් මරණය වාර්තා වූ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

ඒ පිළිබඳ විස්තර පහතින්,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here