මෙරට කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 124ක් දක්වා ඉහළට

තවත් කොවිඩ් මරණ දෙකක් පිළිබඳව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබේ.

ඒ පිිළිබඳ තොරතුරු පහතින්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here