මන්නාරම ගම්මාන දෙකක් හුදකලා කරයි

මන්නාරම ප්‍රදේශයේ පට්ටිටෝවට් සහ පෙරියකඩෙයි යන ගම්මාන නැවත දැනුම්දෙන තුරු හුදකලා ගම්මාන ලෙස නම් කළ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here