නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල කොවිඩ් ප්‍රථිකාර රෝහලක් කරයි

මාලබේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල අද සිට කොරෝනා ප්‍රතිකාර රෝහලක් බවට පත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here