වර්තමානයේ කොවිඩ් 19 තත්ත්වය පිළිබඳව පැහැදිලි කරන වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here