දිවි රඟ මඩලින් සමුගත් ටෙනී ගැන බංදු තැබූ සටහන

ජීවන රඟ මඩලින් සමුගත් ප්‍රවීන ප්‍රහසන නළු ටෙනිසන් කුරේ මහතා පිළිබඳව ඒ මහතාගේ හිතමිතුරු බන්දු සමරසිංහ මහතා තම මුහුණු පොතේ තැබූ සටහන…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here