අ.පො.ස සා/පෙ විභාගයට විශේෂ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලක්

මාර්තු මස 1 වන දා සිට  ආරම්භ වන අ.පෙ.ස සා/පෙ විභාගයේදී  හදිසි අවස්ථාවක වෛද්‍ය හා හෙද කාර්යය මණ්ඩලයේ සහාය ලබා ගැනීමට තීරණය කර තිබේ.

මේ පිළිබඳව විභාග කොමසාරිස්වරයාගේ අත්සනින් නිකුත් කල මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here