සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ජනවාරි 18 සිට

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ (GCE O/L) විභාගය 2021 ජනවාරි 18 සිට 28 දක්වා පැවැත්වීමට තීරණය කල බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යයශය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here