තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා නිකුත් කිරීම ජූනි 30 දා සිට නිළ ඡන්ද පත්‍රිකා ජූලි 11 සිට

by Dharma sri Asanka

මහා මැතිවරණය සඳහා වන තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා නිකුත් කිරීම එළඹෙන ජූනි 30 වන දා සිට සිදු කෙරෙන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි. එම කටයුතු ජූලි 2 වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මක වේ.

රාජ්‍ය ආයතනයන්හි සේවකයන් ජූලි 14 හා 15 යන දෙදින සිය තැපැල් ඡන්දය භාවිත කළ යුතු අතර සෞඛ්‍ය අංශ, ආරක්ෂක අංශ, දිස්ත්‍රික් ලේක්ම් කාර්යාල හා මැතිවරණ කාර්යාල යන අංශ සඳහා තැපැල් ඡන්ද සළකුණු කිරීමට ජූලි 16 සහ 17 දෙදින වෙන් කර ඇත.එම දිනවල ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට නොහැකි වූවන්ට ජූලි 20 සහ 21 දෙදින තම ඡන්දයප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාවද හිමි කර දී ඇත.

මේ අතර නිළ ඡන්ද පත්‍රිකා ජූලි 11 වනදා සිට තැපෑලට භාරදීමට මැතිවරණ කොමිසම පියවර ගෙන ඇති අතර ඡන්ද පත්‍රිකා බෙදා හැරීම ජූලි 29 දක්වා සිදුවනු ඇත.

Leave a Comment

four × 3 =

සබැඳි සටහන්....