ජනාධිපති අද මැකෝ හමුවෙයි

by Dharma sri Asanka

පැවැත්වීමට නියමිත මහා මැතිවරණය පිළිබඳ වැඩිදුරටත් සාකච්ඡා කිරීම වෙනුවෙන් ජනාධිපතිවරයා සහ මැතිවරණ කොමිසමේ නිළධාරීන් අතර හමුවක් අද පැවැත්වීමට නියමිතය.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී අද පෙරවරුවේදී පැවැත්වීමට නියමිත මෙම සාකච්ඡාවෙහි විශේෂත්වය වන්නේ මැතිවරණ කොමිසම කෙරෝනා තත්වයෙන් පසු ඡන්දය පැවැත්වීමේ දිනය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් පසු ජනාධිපතිවරයා හමුවන පළමු අවස්ථාව වීමයි.

Leave a Comment

1 × 1 =

සබැඳි සටහන්....