ජනපතිගේ බැණුම් ඇසූ මහ බැංකුව වැඩ අරඹයි

by Dharma sri Asanka

මෙරට ආර්ථිකයට පහසුවෙන් මුදල් ගලා යාම වෙනුවෙන් මුදල් වෙළෙඳපොල ද්‍රවශීලතාව රුපියල් බිලියන 115 ඉහළ දැමීමට මහ බැංකුව කටයුතු කර ඇත. ඒ ඊයේ ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවති රැස්වීමෙන් අනතුරුවය.

ඒ අනුව බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවල තැන්පතු සඳහා ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාත 2% කින් පහළ යනු ඇත. අඩු පිරිවැයක් යටතේ ව්‍යාපාර ණය ලබා දීම දිරිමත් කිරීම වෙනුවෙන් මෙම පියවර ගනු ලැබ ඇති අතර ඊයේ දිනයේදී ජනාධිපතිවරයාද ව්‍යාපාර නගා සිටුවීම කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කරන ලදී.

Leave a Comment

8 − 2 =

සබැඳි සටහන්....