සම්පත්කාඞ්ස් වගකීමක් ඇති තේරීමක්’ බව යළි යළිත් තහවුරු කරයි

by Dharma sri Asanka

උද්ගතව ඇති අවිනිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදය තුළ සම්පත් කාඞ්පත් හිමියන්ට මුහුණ දීමට සිදුවන මූල්‍ය දුෂ්කරතාවන් අවම කිරීම සඳහා වටිනා ගනුදෙනුකරුවන් වෙත සහන මාලාවක් හඳුන්වා දීමට සම්පත් බැංකුව කටයුතු කර ඇත’

COVID-19 ව්යවසනය හේතුවෙන් නියමිත දිනයන්ට හිඟ මුදල් පියවීම කාඞ්පත් හිමියන්ට සැළකිය යුතු අභියෝගයකිඊට සහනයක් වෙමින් ගෙවුම් ප්රකාශනයේ හිඟ මුදල් පියවීම සඳහා ප්රකාශිත නියමිත දිනයන් පිළිබඳ නොසළකා 2020 මාර්තු 24 වන දින සිට සියලු ක්රෙඩිට් කාඞ් හිඟ මුදල් ගෙවීම් 2020 මැයි 18 දින දක්වා දීර්ඝ කිරීමට සම්පත් බැංකුව පියවර ගෙන ඇතඑහිදී 2020 මැයි 18 වන විට පෙර ප්රකාශනයේ සදහන් සම්පූර්ණ හිඟ මුදල පියවීමට කටයුතු කළ හොත් සඳහා අය කල පොලීය ආපසු කාඞ්පත් ගිණුමට බැර කරනු ඇත

ඊට අමතරව 2020 අප්රේල් 05 වන දින සිට ගෙවුම් ප්රකාශනයේ අවම ගෙවීම 50]කින් අඩු කිරීමට සම්පත් බැංකුව කටයුතු කර ඇති අතර 2020 මාර්තු 24 සිට අප්රේල් 04 දක්වා වන ගෙවුම් ප්රකාශන සඳහා දැනටමත් අයකර ඇති අවම ගෙවීම්ද බැංකුව විසින් සකස්කර ඇතඑසේම 2020 සැප්තැම්බර් 30 වන දින දක්වා සියලුම ක්රෙඩිට් කාඞ්පත් හි ප්රමාද ගාස්තු අය නොකිරීමටද සම්පත් බැංකුව තීරණය කොට තිබීමද විශේෂත්වයකිතවද 2020 මාර්තු 24 සිට ආරම්භ වන ගෙවුම් ප්රකාශනයෙහි රුපියල් 50,000ක් දක්වා වන දේශීය ගනුදෙනු සදඟා අඩු කරන ලද 15] (1’25] (මාපො) වාර්ෂික පොලී අනුපාතිකයක් ලබා දීමට කටයුතු සළසාදී ඇත

බොහෝ කාඞ්පත් හිමියන් තමන්ගේ උපයෝගීතා බිල්පත් ගෙවීම සම්පත් ක්රෙඩිට් කාඞ්පත් හරහා සිදුකරන අතර එහිදී හවුල්කාර වෙබ් අඩවි හා ජංගම යෙදුම් හරහා සිදුකරන ජලය, විදුලිය,දුරකතන, ජංගම දුරකතන, අන්තර්ජාල සහ රූපවාහිනී බිල්පත් ගෙවීම් සඳහා 5]ක් ඉතිරියක් කාඞ්පත් හිමියන් වෙත ලබාදීමට සම්පත් බැංකුව පියවර ගන්නා ලදි. එසේම ගනුදෙනුකරුවන් හට සිය මාසික උපයෝගිතා බිල්පත් සම්පත් ස්වයංක්රීය බිලපත් ගෙවීම් ක්රමය (Sampath Automated Bill Settlement) හරහාද ගෙවිය හැකියඑක් වරක් ලියාපදංචි වූ පසු මෙම සුවිශේෂී සේවාව මඟින් ගනුදෙනුකරුවන් හට ඔවුන්ගේ සම්පත් ක්රෙඩිට් කාඞ්පත් හරහා කිසිදු මැදිහත් වීමකින් තොරව ස්වයංක්රීයව බිල්පත් ගෙවීම සිදුවන බැවින් ඔවුන් හට පූර්ණ මානසික නිදහසක් භුක්තිමට අවකාශ උදා වේ

තැපැල් සේවාවන් තව දුරටත් ප්රමාද විය හැකි බැවින් සියලුම කාඞ්පත් හිමියන්ට නොමිලේ ලබා දෙන e-Statement පහසුකම මඟින් ලියකියවිලි වලින් තොරව මාසයක් තුළ සිදු කරන ලද සියලු ගනුදෙනු පරීක්ෂා කිරීමටද හැකියාව ඇතමීට අමතරව කාඞ්පත් හිමියන්ට ඔවුන්ගේ ලියාපදිංචි ජංගම දුරකතන අංකයෙන් 011 2 303090 අංකයට Missed Call එකක් ලබා දීමෙන් ලැබෙන කෙටි පණිවුඩය හරහා ක්රෙඩිට් කාඞ් ශේෂය සහ අවසන් ප්රකාශන තොරතුරු ක්ෂණිකව ලබා ගත හැකි අතර තවද සම්පත් ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පහසුව සඳහා නව විශේෂාංග කිහිපයක් සමඟ සම්පත් බැංකු ජංගම යෙදුම ^Sampath Bank Mobile App&  සවිබල ගන්වා ඇත

සම්පත් බැංකුව මෙවන් අභියෝගාත්මක කාලයන්හිදී පවා සියලුම සම්පත් බැංකු ඇමරිකන් එක්ස්ප්රස් Everyday ක්රෙඩිට් කාඞ්පත් හිමියන්ට මාසික උපයෝගීතා බිල්පත් ගෙවීම්, ඉන්ධන සහ සුපිරි වෙළෙඳසැල් ගෙවීම් සඳහා 15] මුදල් ආපසු ලබා දීම විශේෂත්වයකි

වෙළෙඳපොලෙහි දැනට ඇති කාඞ්පත් අතරින් සම්පත් කාඞ්පත් හොඳම මෙන්ම වගකීම් සහිත තේරීම බවට දිගු කාලයක් තිස්සේ හඳුනාගෙන ඇති අතර  බැංකු සම්මතයන් ඉක්මවා යමින් ගනුදෙනුකරුවන්ට ලබා දෙන අසමසම ප්රතිලාභ සහ අගය එකතු කළ සේවාවන් තුළින් ගනුදෙනුකරුවන් වෙනුවෙන් සිදුකරන කැපවීම මනාව පැහැදිලි වේමේම දුෂ්කර කාලයේදී එය සම්පත් කාඞ්පත් ගනුදෙනුකරුවන් වෙත සුවිසල් සහයක් ලබා දෙනු නිසැකයඅනෙකුත් ක්රෙඩිට් කාඞ් මඟින් විවිධ ගාස්තු 28ක් පමණ අය කරනු ලැබූවද සම්පත් කාඞ්පත් තුළින් අය කරනු ලබන්නේ ගාස්තු 4ක් පමණක් හෙයින් එය ගනුදෙනුකරුවන්ට වැඩි ඉතිරියක් හිමි කර දෙයිසම්පත් ක්රෙඩිට් කාඞ් මඟින් ඉන්ධන සඳහා ගෙවීම් කිරිමේදි ඉන්ධන අධිභාර ගාස්තුව (Fuel Surcharge) ආපසු ගෙවනු ලබන අතර එය සම්පත්කාඞ් හිමියන්ට ලබා දෙන සුවිශේෂි වාසියකි

මෙම සියලු වටිනා ගනුදෙනු සහ සම්පත් බැංකු ගනුදෙනුකරුවන් වෙත ලබාදෙන්නාවු අසමසම සේවාවන් සම්පත් කාඞ්වගකීමක් ඇති තේරීමක් බවට නිරායාසයෙන්ම පත් කරනු ලබයි. සම්පත් බැංකුවේ ශක්තිය විදහා දක්වමින් ශ්රී ලංකාව තුළ පවතින අනපේක්ෂිත වාතාවරණය තුලදී වුව ගනුදෙනුකරුවන්ට අසමසම ප්රතිලාභ හිමිකර දෙමින්, සිය කාඞ්පත් හිමියන් වෙනුවෙන් ලබා දෙන අසමසම සේවාවන් නිසා අන් කවරදාටත් වඩා දැන් කාඞ්පත් හිමියන්ට සම්පත් බැංකු කාඞ්පත් හිමියකු වීමේ උපරිම ප්රතිඵල නෙලා ගැනීමට හැකියාව උදාවනු නිසැකය

Leave a Comment

19 − ten =

සබැඳි සටහන්....