ඇඳිරි නීතිය කඩකළ 19441ක් අත්අඩංගුවට

by Dharma sri Asanka

ඊයේ පෙරවරු 6 සිට අද පෙරවරු 6 දක්වා වූ පැය 24 තුළ ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයන් 1724 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත’ එහිදී වාහන 496ක්ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත’

ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක පසුගිය 20 වනදා සිට මේ වන තෙක් පුද්ගලයන් 19441ක් ද වාහන 5082ක්ද පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්ව ඇත’

Leave a Comment

nine + 14 =

සබැඳි සටහන්....